perekaart
5332 5335 (09:00-16:00)
info@perekaart.ee

Koostööettepanek

• Arutlege oma asutuses, millist soodustust ja hüve saaksite pakkuda Perekaardi omanikele.

• Soodustused võivad ajaperioodiliselt olla erinevad.

• Võtke meiega ühendust ja rääkige oma ideest. Soodustuse info võiks sisaldada soodustuse suurust (allahindluse protsenti), milliste teenuste- või kaubarühmadele soodustust rakendatakse, aadressi ja telefoninumbrit, internetilehekülje- ja e-posti aadressi. Parema ettekujutuse saamiseks tutvuge ka juba olemasolevate soodustustega.

• Koostööpartnerite valimisel lähtume soodustuse kvaliteedist ning hindame selle väärtust kaardiomanikule.

• Kui kõik on mõlemale poolele sobiv, sõlmime kahepoolse lepingu.

• Peale lepingu sõlmimist on partner kohustatud omalt poolt pakkuma Perekaardi omanikele lepingus näidatud soodustusi kokkulepitud ulatuses ja kohtades ning asetama kaardikleebised kliendile nähtavale kohale.

• Eesti Lasterikaste Perede Liit kohustub teavitama ja tutvustama partneri soodustusi Perekaardi omanikele veebilehel www.perekaart.ee, samuti avaldama ühekordse uudise kaardiomanikele saadetavas uudiskirjas ja Facebooki lehel esimesel võimalusel. Samuti kohustub Eesti Lasterikaste Perede Liit varustama partnerit vajalike reklaammaterjalidega.

 

Oma koostöösoovist andke meile palun teada:

 

tel: 5332 5335

e-kiri: info@perekaart.ee