perekaart
5332 5335 (09:00-16:00)
info@perekaart.ee

Nõuded taotlejale

PEREKAARTI ON ÕIGUSTATUD SAAMA

1. Leibkond, kus kasvab vähemalt kolm last vanuses 18 aastat (k.a).

2. Leibkond, kus kasvab vähemalt kolm last/noort vanuses kuni 26 aastat (k.a). Noor vanuses 19-26 aastat peab õppima statsionaarses õppes.

3. Teise pereliikme kaarti on õigustatud saama isik, kes vastab punktidele 1. ja 2. ja on vähemalt 15- aastane.

LIIKMELISUS

4. Liige on Eesti Lasterikaste Perede Liidu liikmesorganisatsiooni kuuluv nelja ja enama lapsega leibkond, kes täidab organisatsiooni põhikirjalisi eesmärke, maksab liikmemaksu ning vastab punktidele 1. ja 2.

5. Mitteliige on leibkond, kes ei kuulu Eesti Lasterikaste Perede Liidu liikmesorganisatsiooni kuid vastab punktidele 1. ja 2.

6. Kaardi tellija vastutab esitatud andmete õigsuse eest.

7. Juhul kui kaardi tellija eirab eelpool toodud kaardisaaja nõudeid on Eesti Lasterikaste Perede Liidul õigus nõuda iga rikkumise eest leppetrahvi kuni 640 eurot.