perekaart
5332 5335 (09:00-16:00)
info@perekaart.ee
Perekaardi taotlemine
Perekaardi kehtivus 1 aasta
Perekaardi kehtivus 2 aastat
ESMAKAART
12 EUR
20 EUR
LISAKAART
järgmisele pereliikmele
12 EUR
20 EUR
PIKENDUSKAART
kaardi pikendamine
12 EUR
20 EUR
ESMAKAART
kehtiva kaardi asendus
12 EUR
20 EUR

Seoses eelseisvate muudatustega Perekaardi kujunduses, oleme ajutiselt peatanud 2-aastaste kaartide väljastamise.